Πολιτική απορρήτου

Οι χειριστές αυτών των σελίδων δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, καθώς και την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας είναι συνήθως δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών πληροφοριών. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων (όπως ονόματα, διευθύνσεις ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συλλέγονται, αυτό είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σε εθελοντική βάση. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας σε τρίτους.

Επισημαίνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Μια πλήρης προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους είναι αδύνατη.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε τις ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα σας από το έντυπο αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που θα δώσετε θα αποθηκεύονται εκεί για τη διεκπεραίωση της αίτησης και στην περίπτωση της παρακολούθησης ερωτήματα μαζί μας. Τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.